Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ohr

Office of Human Rights
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Gặp Gỡ “Giám Đốc Chương Trình” Mới Nhất Của OHR (Vietnamese)

Tuesday, August 16, 2022

Kính gửi Quý Phụ huynh, Học sinh, Cán bộ và các Nhân viên,

Tháng Tám tới đánh dấu một năm học mới nữa bắt đầu, tôi muốn dành thời gian để giới thiệu bản thân và giới thiệu lại Chương Trình Phòng Chống Bắt Nạt Thanh Thiếu Niên Toàn Thành Phố (YBPP). Tên tôi là Ernest Shepard và tôi là Giám Đốc Chương Trình của YBPP. Tôi gia nhập OHR vào tháng 4 năm 2022, sau bốn năm làm việc cho các Trường Công Lập DC. Trong vai trò trước đây của mình, tôi đã điều tra các cáo buộc về phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, phân biệt đối xử dựa trên giới tính và bắt nạt ở tất cả 115 trường học trong hệ thống DCPS. Tôi cũng là một điều tra viên Title IX được chứng nhận, và trước đây từng là Phó Điều phối viên Title IX. Trong vai trò đó, tôi đã làm trưởng nhóm điều tra các cáo buộc liên quan, tấn công tình dục, quấy rối tình dục, bạo lực trong quan hệ, hành vi đeo bám người khác, v.v. Trước khi làm việc với DCPS, tôi đã làm về các vấn đề liên quan đến Tiêu đề IX tại trường Đại học Washington và trường Đại học Bang North Carolina.

Báo cáo của chương trình Phòng Chống Bắt Nạt Thanh Thiếu Niên của chúng tôi trong năm học 2019-2020 cho thấy mặc dù tỷ lệ bắt ở DC vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trung bình toàn quốc, cụ thể là bắt nạt ở trường học (12,7 phần trăm so với 19,5 phần trăm) và bắt nạt trên mạng (10,6 phần trăm so với 15,7 phần trăm), nhưng chúng ta lại một trong các khu vực có tỷ lệ đánh nhau ở trường cao nhất (14,1 phần trăm so với 8,0 phần trăm) so với các tiểu bang và địa phương trên toàn quốc. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, số liệu thống kê về tỷ lệ bắt nạt trong trường học vẫn không thay đổi từ năm 2017 (11,5%) đến năm 2019, nhưng bắt nạt trên mạng tăng đáng kể từ 8,9% năm 2017 lên 10,5% vào năm 2019. Những thống kê này cho thấy chương trình YBPP là rất cần thiết và cần được mở rộng hơn nữa.

Chương trình Phòng Chống Bắt Nạt Thanh Thiếu Niên Toàn Thành Phố được thành lập vào tháng 6 năm 2013 nhằm giảm thiểu các vụ bắt nạt trên toàn thành phố bằng cách tập trung vào việc phòng ngừa và thực hiện các biện pháp thích hợp để ứng phó khi sự cố xảy ra. YBPP áp dụng phương pháp tiếp cận trên phạm vi toàn thành phố - không chỉ dừng lại ở việc phòng ngừa trong trường học - khiến nó trở thành một trong những chương trình phòng chống bắt nạt của chính phủ độc đáo và sâu rộng nhất trên toàn quốc.

Ba yếu tố chính của YBPPtuân thủ, đào tạo và tiếp cận. Với tư cách là người quản lý chương trình, tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các trường học, cơ quan và tổ chức nhận tài trợ đều có chính sách phòng chống bắt nạt thích hợp và tuân thủ các quy trình chính sách khi có sự cố bắt nạt. Chương trình YBPP sẽ cung cấp một loạt các khóa đào tạo phù hợp cho các nhân viên có liên quan tại trường học, các cơ quan và các tổ chức nhận tài trợ. Các khóa đào tạo này sẽ đảm bảo rằng nhân viên được cung cấp thông tin về các phương pháp phòng chống bắt nạt hiệu quả nhất và giúp học thực hiện sứ mệnh của chương trình. Cuối cùng, chương trình sẽ tổ chức các cơ hội tiếp cận cộng đồng. Thông qua việc tiếp cận chương trình, tôi dự định thu hút phụ huynh / người giám hộ, thanh niên, nhân viên và các bên liên quan chính khác trong khu vực để thông báo cho họ về sự tồn tại của YBPP, mục đích của chương trình và giúp họ làm quen với tất cả các nguồn lực sẵn có.

Quí vị có thể tìm hiểu thêm về bắt nạt đây. Cha mẹ và người giám hộ có thể tìm hiểu thêm về những việc phải làm nếu nghi ngờ con mình có thể bị bắt nạt đây. Nếu có thắc mắc về chương trình, quí vị có thể liên hệ với tôi theo địa chỉ [email protected] hoặc (202) 519-3333.

Thân ái,

Ernest Shepard

Giám Đốc Chương Trình Phòng Chống Bắt Nạt Thanh Niên Toàn Thành Phố