Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ohr

Office of Human Rights
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Lưu Ý của Giám Đốc Tháng 4 Năm 2023 (Vietnamese)

Tuesday, April 25, 2023

Kính gửi các cư dân, hàng xóm, và bạn bè:

Vào Tháng 4, chúng ta sẽ kỷ niệm nhiều biện pháp đáng chú ý trong xã hội của chúng ta, bao gồm công bằng nhà ở, tiếp cận ngôn ngữ, sức khỏe dân tộc thiểu số và cơ hội thứ hai.   Lưu ý của tôi sẽ tập trung vào nhà ở công bằng, nhưng tôi khuyến khích quý vị xem lại lưu ý từ Giám Đốc Tiếp Cận Ngôn Ngữ của chúng tôi về những cách kỷ niệm Tiếp Cận Ngôn Ngữ và lễ kỷ niệm 19 năm.

55 năm trước, Tổng Thống Lyndon B. Johnson đã ký thành luật Đạo Luật Nhà Ở Công Bằng (FHA), cấm phân biệt đối xử liên quan đến việc bán, cho thuê và cấp vốn cho nhà ở dựa trên chủng tộc, màu da, quốc gia xuất xứ, tôn giáo, giới tính, tình trạng khuyết tật và trạng thái gia đình. Vào năm 2021, Sắc Lệnh hành pháp của Tổng Thống Biden yêu cầu HUD giải thích việc bảo vệ giới tính bao gồm xu hướng tính dục, bản dạng giới và biểu hiện giới.

Mặc dù chúng tôi kỷ niệm luật mang tính bước ngoặt liên bang này, nhưng đó không phải là một chiến thắng dễ dàng cũng như không xóa bỏ sự phân biệt chủng tộc và kinh tế.  Một báo cáo năm 2016,  Color of Wealth của Nation’s Capital, lưu ý rằng các hộ gia đình da trắng ở DC có giá trị tài sản ròng cao hơn 81 lần so với các hộ gia đình Da Đen. Người ta cũng quan sát thấy sự chênh lệch rõ rệt về giá trị nhà trung bình giữa các hộ gia đình da trắng và Da Đen. Các hộ gia đình Người Da Đen có giá trị nhà điển hình là $250,000, bằng hai phần ba giá trị của các hộ gia đình người da trắng và Người Latinh. Báo cáo cho thấy rằng những chênh lệch này không phải là chức năng của giáo dục, mà là do hai thế kỷ rào cản mà cư dân Da Đen phải đối mặt.

Điều quan trọng là phải nhận ra tầm quan trọng của những chênh lệch này vì nó thể hiện khoảng cách giàu nghèo theo chủng tộc ngày càng tăng giữa cư dân da trắng và cư dân da màu, cả ở địa phương và quốc gia, đồng thời phản ánh khả năng tiếp cận cơ hội, phương tiện hỗ trợ và nguồn trợ giúp. Điều này có nghĩa là người da màu không có khả năng làm giàu với tốc độ như Người Mỹ Da Trắng. Ví dụ, dữ liệu điều tra dân số Hoa Kỳ lưu ý rằng một gia đình Da Đen trung bình có khoảng $12,780 cho của cải hộ gia đình so với $139,300 của cho các gia đình da trắng. Khi sự bất bình đẳng về thu nhập ngày càng gia tăng thì tình trạng vô gia cư và khả năng của người da màu trong việc tạo ra sự giàu có cho các thế hệ thông qua quyền sở hữu nhà cũng tăng theo.

Đạo Luật Nhân Quyền DC, được ban hành vào năm 1977, dành nhiều khu vực được bảo vệ hơn so với Đạo Luật Nhà Ở Công Bằng, bao gồm cả nguồn thu nhập.  Sự bảo vệ này cấm các nhà cung cấp nhà ở phân biệt đối xử với những người đăng ký dựa vào trợ cấp nhà ở dựa trên thu nhập.  Vào năm 2022, một luật mới (được gọi là Cơ Quan Niêm Phong Hồ Sơ Trục Xuất và Đạo Luật Sửa Đổi Công Bằng trong Thuê Nhà năm 2022 (ERSFRA)) đã có hiệu lực và tăng cường các biện pháp bảo vệ nhà ở, vượt xa những gì được quy định trong FHA liên bang. Ví dụ, theo sự mở rộng mới này, việc từ chối đơn đăng ký dựa trên các vấn đề tín dụng trước đó hoặc lịch sử thanh toán tiền thuê nhà trước đó có thể là một hình thức phân biệt đối xử nếu những vấn đề này phát sinh trước khi cá nhân nhận được trợ cấp nhà ở.  Tương tự như vậy, đối với những cá nhân sử dụng trợ cấp nhà ở, việc từ chối dựa trên mức thu nhập và điểm tín dụng cũng có thể là một hình thức phân biệt đối xử trừ khi luật liên bang quy định một mức thu nhập hoặc điểm tín dụng cụ thể. Ngoài ra, luật bổ sung rõ ràng một giả định có thể bác bỏ rằng sự phân biệt đối xử đã xảy ra nếu các nhà cung cấp nhà ở tính bất kỳ khoản phí, tiền đặt cọc hoặc tiền thuê bổ sung nào mà nhà cung cấp nhà ở sẽ không tính phí đối với những người không sử dụng trợ cấp nhà ở dựa trên thu nhập. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về cách ESAFRA cập nhật chống phân biệt đối xử do nguồn thu nhập bằng cách xem Hướng Dẫn Thực Thi Số 23-03 của OHR tại đây hoặc bằng cách tham dự Phòng Thí Nghiệm Lắng Nghe Tháng Nhà ở Công Bằng của chúng tôi vào ngày 27 tháng 4 lúc 6 giờ chiều (thông tin bên dưới ).

OHR sẵn sàng trợ giúp nếu quý vị bị phân biệt đối xử về nhà ở. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về cách gửi đơn khiếu nại tại đây.