Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ohr

Office of Human Rights
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

PHÒNG NHÂN QUYỀN phát động chiến dịch Tiếp Cận Ngôn Ngữ Toàn Thành Phố

Tuesday, August 28, 2012
Thẻ “Tôi Nói” và PSA trợ giúp sáu ngôn ngữ cho những người không nói tiếng anh

 

(HOA THỊNH ĐỐN) – Chương trình Tiếp cận Ngôn ngữ của phòng Nhân Quyền (OHR) Hoa Thịnh Đốn hôm nay quảng bá một chiến dịch trợ giúp người dân DC không nói thông
thạo tiếng Anh khi xin các dịch vụ chính phủ. Các công bố dịch vụ công là nhằm thông báo cho thành viên cộng đồng nói tiếng Etiopia, Tàu, Pháp, Đại Hàn, Tây Ban Nha hoặc Việt rằng các cơ quan chính quyền Hoa Thịnh Đốn phải chỉ thị cho nhân viên chính quyền Hoa Thịnh Đốn phải có thông dịch viên cho các cộng đồng nói các thứtiếng.
 
“Chương trình Tiếp cận Ngôn ngữ cùng với những người quảng bá trong cộng đồng cho thấy những trở ngại trong việc tiếp cận các dịch vụ chính phủ cho những người không thạo tiếng Anh,”,theo lời Giám Đốc phòng Nhân Quyền Gustavo Velasquez. “Thẻ ‘Tôi Nói’ như là cầu nối giữa luật pháp và dịch vụ của DC, đồng thời khuyến khích những người không thạo tiếng Anh liên hệ với Phòng Nhân Quyền của DC khi không có thông dịch hoặc tài liệu dịch ra các ngôn ngữ.”
 
Để khuyến khích sử dụng thẻ “Tôi Nói”, OHR quảng cáo trên TV đoạn phim các thành viên cộng đồng nói sáu ngôn ngữ khác nhau. Các thành viên này dùng tiếng mẹ đẻ để nói vềnhững khó khan họ gặp phải vì không nói thạo tiếng anh, và giải thích luật Tiếp Cận Ngôn Ngữ của DC giúp cho việc xin các dịch vụ chính phủ dễ dàng hơn. Đoạn phim quảng cáo cũng khuyến khích người xem tới lấy thẻ “Tôi nói” tại phòng Nhân Quyền (tất cả các thứ tiếng), Văn phòng sự vụ Phi Châu (tiếng Etiopia và Pháp).
 
Văn phòng sự vụ Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Tàu, Đại Hàn và Việt) hoặc Văn phòng sự vụ Mỹ La Tinh (tiếng Tây Ban Nha), hoặc có thể tải về từ mạng của OHR.
 
“Chiến lược này sẽ tiếp cận tới hang ngàn người dân DC đáng được nhận dịch vụ của DC,” cô Monica Palacio, GiámĐốc chương trình Tiếp cận Ngôn ngữ phát biểu. “Tôi tin tưởng rằng thẻ ‘Tôi nói’ mới sẽ giúp giảm bớt những trở ngại bức xúc khi hai người gặp khó khan trong giao tiếp do rào cản ngôn ngữ. Những ai không thạo tiếng anh nên luôn giữ thẻnày trong túi.”
 
Thẻ “Tôi nói” và đoạn phim quảng cáo trên TV có thể kiếm trên mạng của OHR tại ohr.dc.gov/ispeak. OHR sẽ tiếp tục quảng bá thẻ “Tôi nói” trên các tời báo của các cộng đồng các dân tộc vào mùa thu tới.
 
# # #
Về chương trình Tiếp cận Ngôn ngữ
Chương trình Tiếp cận Ngôn ngữ theo dõi vàủng hộ các cơ quan chính quyền tuân thủ luật Tiếp cận Ngôn ngữ năm 2004. Nhóm tiếp cận ngôn ngữ đảm nhiệm đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan chính quyền DC và hợp tác với 34 cơ quan của DC tiếp cận với công chúng nhiều nhất. Chương trình này thuộc về Phòng Nhân Quyền. Để biết thêm thông tin xin liên hệ cô Mónica Palacio, Giám đốc Tiếp cận Ngôn ngữ tại số (202) 727-3942 hoặc [email protected].
 
Về Phòng Nhân Quyền của DC
Phòng Nhân Quyền của DC (OHR) được thành lập với mục đích xóa bỏ kì thị, mang lại công bằng và nhân quyền cho người dân DC. Cơ quan này giám sát thực thi luật nhân quyền của địa phương và liên bang, bao gồm luật Nhân Quyền DC, giúp về mặt pháp lý cho những người cảm thấy mình bị kì thị. OHR cũng thực hiện nhân quyền trong DC thông qua Chỉ Thị của Trưởng Ban, cho phép cơ quan này xác định và điều tra các tập quán và chính sách có thể mang tính kì thị.
 
Thích Phòng Nhân Quyền DC trên Facebook!
http://www.facebook.com/DCOHR
 
Theo Phòng Nhân Quyền DC trên Twitter!
http://twitter.com/DCHumanRights