Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ohr

Office of Human Rights
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Thông điệp của Giám đốc OHR Tháng 4 năm 2024 (Vietnamese)

Tuesday, April 23, 2024

Kính gửi Cư dân, Hàng xóm và Bạn bè:

Nhiều người trong số các bạn có thể nhận ra tôi, Kenneth Saunders, từ nhiệm kỳ Giám đốc OHR dưới thời Thị trưởng Anthony Williams. Và bây giờ, tôi vô cùng vui mừng được trở lại với tư cách là Giám đốc tạm thời của các bạn! Sự cống hiến của tôi để giành cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người vẫn không hề lay chuyển và tôi rất nóng lòng được một lần nữa phục vụ cộng đồng của chúng ta.

Tháng Tư mang đến sự kết hợp mạnh mẽ giữa suy ngẫm và hành động. Đầu tiên, chúng ta tôn vinh Tháng Nhà ở Công bằng, kỷ niệm Đạo luật Nhà ở Công bằng năm 1968 - được thông qua ngay sau vụ ám sát Tiến sĩ Martin Luther King Jr. và được xây dựng dựa trên Đạo luật Dân quyền năm 1964 để bảo vệ chống lại sự phân biệt đối xử về nhà ở dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, tình trạng khuyết tật và tình trạng gia đình. Chúng tôi đã biên soạn các tài liệu về quyền nhà ở để giúp cư dân trên Cổng Thông Tin Về Nhà Ở Công Bằng của chúng tôi và chúng tôi mời bạn tham gia hội nghị bàn tròn trực tuyến với các đối tác nhà ở để tìm hiểu sâu hơn về quyền của bạn.

Tháng này cũng còn là Tháng Nhận thức về Tiếp cận Ngôn ngữ. Chúng ta kỷ niệm hai thập kỷ ra đời Đạo luật Tiếp cận Ngôn ngữ DC, một đạo luật mang tính bước ngoặt nhằm đảm bảo ngôn ngữ không bao giờ gây trở ngại đối với đời sống công dân hoặc các thông tin quan trọng. Hãy tham gia sự kiện kỷ niệm của chúng tôi để kết nối với những nhà lãnh đạo tiếp cận ngôn ngữ, những người đã ủng hộ mục tiêu này trong thành phố của chúng ta.

Cuối cùng, tháng 4 là Tháng Cơ hội thứ hai, nâng cao nhận thức về những trở ngại mà những công dân trở về phải đối mặt để tái hòa nhập thành công. Thành phố của chúng ta sát cánh cùng những công dân trở về thông qua các sáng kiến do Văn Phòng Thị Trưởng về Các Vấn Đề của Công Dân Trở Về, Mạng lưới Hành động Tái hòa nhập DC (RAN) và Văn phòng Dịch vụ Nạn nhân và Trợ cấp Tư pháp dẫn đầu. Đăng ký phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi để biết cách OHR hỗ trợ người dân, cộng đồng và các cơ quan nhận ra tầm quan trọng của việc tái hòa nhập và vai trò của họ trong việc hỗ trợ tái hòa nhập an toàn và thành công.

Khi chúng ta tôn vinh những ngày kỷ niệm quan trọng này, hãy ghi nhận những tiến bộ đã đạt được cũng như những công việc còn ở phía trước. Với nỗ lực tập thể, chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ sự công bằng và công lý, giải quyết những khác biệt sâu sắc và đảm bảo mọi người hiểu và thực hiện các quyền của mình.

Xin gửi tới các bạn lời chào đoàn kết,

Kenneth Saunders