Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ohr

Office of Human Rights
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Tháng Mười 2023 (Vietnamese)

Monday, October 30, 2023

Kính gửi Quý Cư Dân, Hàng Xóm và Bạn Bè:

Chào mừng quý vị đến với tháng 10! Đối với OHR, đây là khoảng thời gian thú vị nhưng bận rộn trong năm khi chúng ta kết thúc một năm tài chính và bắt đầu một năm tài chính mới. OHR đang bắt đầu năm tài chính thứ 24 một cách mạnh mẽ bằng cách thực thi các biện pháp bảo vệ mới cho người giúp việc gia đình tại DC theo Đạo Luật Sửa Đổi Quyền Làm Việc Của Người Giúp Việc Gia Đình (Domestic Workers Employment Rights Amendment Act) mới được ban hành. Luật mới này, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2023, cho phép người giúp việc gia đình, cũng như bất kỳ người lao động nào khác tại DC, được quyền nộp đơn khiếu nại pháp lý lên Văn Phòng Nhân Quyền DC (OHR, Office of Human Rights) khi họ cảm thấy bị phân biệt đối xử dựa trên 18 đặc điểm được bảo vệ, chẳng hạn như chủng tộc, quốc gia xuất xứ hoặc khuynh hướng tình dục.

Với tư cách là đối tác cộng đồng, OHR đã và đang làm việc với cộng đồng người giúp việc gia đình và tôi mong muốn tiếp tục mối quan hệ này với cả người giúp việc gia đình và các hộ gia đình tại DC để đảm bảo rằng người lao động và cư dân của chúng ta hiểu được các biện pháp bảo vệ và trách nhiệm pháp lý mới. Quý vị có thể tìm hiểu thêm từ hướng dẫn mới được ban hành của chúng tôi, có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ tại đây.

Vì tháng 10 là Tháng Lịch Sử của cộng đồng LGBTQ+, chúng ta đang tôn vinh những thành tựu và đóng góp của cộng đồng LGBTQ+ ở DC bằng cách hợp tác với Văn Phòng Thị Trưởng Phụ Trách Các Vấn Đề về LGBTQ và phát hành hai hướng dẫn hoà đồng ngôn ngữ mới: Tầm Quan Trọng Của Ngôn Ngữ: Hướng Dẫn Hoà Đồng Ngôn Ngữ trong Vấn Đề Xu Hướng Tình Dục và Tầm Quan Trọng Của Ngôn Ngữ: Hướng Dẫn Hoà Đồng Ngôn Ngữ trong Vấn Đề Bản Dạng Giới và Cách Thể Hiện Giới. Hai hướng dẫn này sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho người làm, cư dân và du khách để học cách tham gia vào các cuộc đối thoại tế nhị hơn về xu hướng tính dục và bản dạng giới. Sau khi các hướng dẫn này được xuất bản, quý vị có thể tìm kiếm chúng trên trang mạng của chúng tôi trong phần Nguồn Trợ Giúp Hòa Nhập và Bình Đẳng. 

Tháng 10 cũng là Tháng Nhận Thức Về Việc Làm Cho Người Khuyết Tật Quốc Gia (NDEAM, National Disability Employment Awareness Month) và Tháng Nhận Thức Về Bạo Lực Gia Đình. Chủ đề năm nay của NDEAM, “Nâng Cao Khả Năng Tiếp Cận Và Công Bằng,” kỷ niệm 50 năm Đạo Luật Phục Hồi năm 1973 và tầm quan trọng của nó trong việc cấm phân biệt đối xử việc làm dựa trên tình trạng khuyết tật trong các cơ quan liên bang, nhà thầu liên bang và các tổ chức nhận tài trợ của liên bang, và trong việc phân bổ các chương trình và hoạt động do liên bang tài trợ. Mặc dù OHR không có thẩm quyền đối với chính quyền liên bang, nhưng chúng tôi có thẩm quyền đối với các tổ chức tư nhân và chính quyền DC để điều tra, xét xử và truy tố các khiếu nại liên quan tới phân biệt đối xử dựa trên khuyết tật theo Đạo Luật Nhân Quyền DC. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về sự hòa đồng và khả năng tiếp cận tại nơi làm việc DC ở đây.

DC tiếp tục đi đầu trong việc xóa bỏ phân biệt đối xử đối với nạn nhân bạo lực gia đình nhờ Đạo Luật Sửa Đổi Bảo Vệ Việc Làm Cho Nạn Nhân Bạo Lực Gia Đình, Bị Lạm Dụng Tình Dục và Rình Rập (DVOS, Domestic Violence, Sexual Offenses, and Stalking) do OHR thực thi. Ngoài ra, Hội Đồng DC đã nhất trí thông qua hai phiếu bầu đầu tiên của dự luật loại bỏ thời gian chờ lyhôn bắt buộc là 6 tháng hoặc 1 năm trước khi nó được phê duyệt tại DC. Điều này sẽ giúp mọi người rời bỏ các mối quan hệ lạm dụng sớm hơn. Nếu quý vị hoặc ai đó quý vị biết cần thêm thông tin về các biện pháp bảo vệ việc làm thông qua OHR, vui lòng tham khảo hướng dẫn của chúng tôi tại đây.

Cuối cùng, tháng 10 còn có ngày Halloween, ngày lễ không nghỉ lễ yêu thích của chúng ta với những trò ghẹo và cho kẹo. Nhiều người nhầm tưởng Halloween với Día de los Muertos nhưng hai lễ hội này không giống nhau. Día de los Muertos, hay Ngày Của Người Chết, là một ngày lễ của Mỹ Latinh được tổ chức bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 2 tháng 11 và là lễ kỷ niệm sự sống, và các gia đình tôn vinh những người thân yêu đã khuất của họ bằng cách lập bàn thờ, dâng thức ăn và quà tặng để mời linh hồn của các thành viên trong gia đình trở lại Trái đất. Điều quan trọng là phải thừa nhận sự khác biệt của những ngày lễ này vì nó thúc đẩy ý thức đoàn kết thông qua việc thừa nhận các tập tục văn hóa độc đáo và đảm bảo rằng mỗi lễ kỷ niệm đều được hiểu và trân trọng trong bối cảnh riêng của nó.