Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ohr

Office of Human Rights
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Ghi chú của Giám đốc- Tháng Sáu 2023 (Vietnamese)

Friday, June 23, 2023

Kính thưa quý cư dân, láng giềng và bạn bè:

Tính đến nay, trong phiên họp lập pháp năm 2023, các chính trị gia trên khắp đất nước đã đưa ra hơn 490 dự luật hạn chế quyền của cộng đồng LGBTQ+. Những dự luật này chủ yếu nhắm vào thanh thiếu niên chuyển giới, và được đề cập trong sáu lĩnh vực chính: Tiếp cận chăm sóc sức khỏe (130); Trường học và Giáo dục (228); Tự do ngôn luận và biểu đạt (43); Tiếp cận chứng từ chính xác (16); Làm suy yếu luật bảo vệ quyền dân sự (40); tiện nghi công cộng (8). Ngoài ra, còn một lĩnh vực thứ bảy bao gồm các dự luật, như năm dự luật bao gồm các sửa đổi đề xuất để từ chối định nghĩa về người chuyển giới và không thuộc bất kỳ danh mục nào khác. Sau khi Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU) phát hiện rằng số lượng dự luật nhắm vào cộng đồng LGBTQ đạt tới con số kỷ lục 278, họ đã thành lập một bảng điều khiển kỹ thuật số để giúp các nhà hoạt động, tổ chức và đồng minh hành động để bảo vệ cộng đồng LGBTQ.

DC đã tham gia cùng với ba tiểu bang khác (Wisconsin, Illinois, Delaware) để xóa bỏ các điều luật chống đối cộng đồng LGBTQ trong kỳ họp lập pháp năm 2023. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì DC đã đi đầu trong việc bảo vệ quyền con người và quyền dân sự của cộng đồng LGBTQ từ những năm 1970. Vào ngày 23 tháng 5 năm 1972, Hội đồng Trường học DC đã có các biện pháp bảo vệ quyền dân sự đầu tiên cho cộng đồng LGBTQ khi thông qua nghị quyết công bằng về việc làm cho tất cả các nhân viên của trường học. Bằng cách cấm phân biệt đối xử trong tuyển dụng, việc làm, nghỉ hưu và/hoặc phân loại công việc, nghị quyết đã lần đầu tiên bảo vệ việc làm cho giáo viên. Cuối năm đó, dựa trênán lệ của Hoa Kỳ về quyền riêng tư và lịch sử lập pháp của luật tình dục đồng giới ở DC, DC đã quyết định không truy tố bất kỳ ai vì các hành vi quan hệ tình dục đồng giới của người lớn có tính riêng tư và đồng thuận.

Những nỗ lực bảo vệ cộng đồng LGBTQ vẫn tiếp tục cho đến tận ngày nay. Gần đây nhất, Ủy viên Hội đồng Trayon White (Quận 8) đã giới thiệu Đạo luật Công bằng Thiệt hại Kinh tế Stormiyah Denson-Jackson năm 2022. Đạo luật này được đặt theo tên của một cậu bé 12 tuổi đã qua đời trong bi thảm do tự tử tại một trường nội trú ở DC. Đạo luật này được ban hành để chấm dứt một thực tiễn lâu năm về việc giảm thiểu số tiền bồi thường cho nạn nhân các vụ kiện do thương tích cá nhân và chết oan trái dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc tịch, giới tính, khuynh hướng tính dục hoặc nhận dạng giới tính thực của nạn nhân hoặc theo nhận thức của người khác về nạn nhân. Đạo luật này đã được thị trưởng Muriel Bowser

ký vào tháng 11 năm 2022, chuyển giao cho Quốc hội vào tháng 1 năm 2023, và hiện đã có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 2 năm 2023.

Chủ đề của Capital Pride năm nay tập trung vào quá trình các phong trào công bằng xã hội đã tạo ra một cuộc cách mạng giúp cho cộng đồng LGBTQ được tự do hơn. Định kiến và phân biệt đối xử chỉ có thể chấm dứt nếu chúng ta cùng nhau ra sức phản đối và loại bỏ bất công và định kiến dưới mọi hình thức.

Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết bị phân biệt đối xử trong các cơ sở giáo dục, việc làm, nhà ở, nơi ở công cộng và các dịch vụ của chính phủ, vui lòng truy cập ohr.dc.gov để tìm hiểu thêm về cách nộp đơn khiếu nại, tham dự một trong các buổi Open House (Mở cửa tiếp đón) hoặc Listening Lab (Tiếp thu ý kiến) của chúng tôi, hoặc tham gia vào một trong các khóa đào tạo về Nhân quyền hoặc Tìm hiểu về Quyền lợi của Bạn. Thông tin về các sự kiện và khóa đào tạo này sẽ có trong mục sự kiện trên trang web của chúng tôi và trong mục “What’s New and “ (Có gì mới và sự kiện sắp tới) trong bản tin hàng tháng của chúng tôi.

Gửi tới các bạn lời chào đoàn kết!