Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ohr

Office of Human Rights
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Bản Tin Tiếp Cận Ngôn Ngữ của OHR- Tháng 4 năm 2023 (Vietnamese)

Friday, April 14, 2023

Kính gửi các Cư Dân, Hàng Xóm, và Bạn Bè:

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2004, Thị trưởng Anthony Williams đã ký Đạo Luật Tiếp Cận Ngôn Ngữ (Đạo Luật), một bộ luật quan trọng cho DC và thiết lập tiêu chuẩn cho một quyền công dân quan trọng trong tiểu bang quốc gia. Đạo Luật cung cấp quyền truy cập bình đẳng vào các dịch vụ, tài liệu và chương trình của chính phủ bất kể cư dân của DC nói ngôn ngữ gì hoặc trình độ tiếng Anh của họ ra sao. Đạo Luật thúc đẩy sự công bằng cho các cộng đồng có Trình Độ Tiếng Anh Hạn Chế (LEP) và Không Thông Thạo tiếng Anh (NEP) bằng cách giải quyết các rào cản ngôn ngữ khiến những cư dân hàng ngày làm việc chăm chỉ không thể tiếp cận các dịch vụ và/hoặc chương trình quan trọng của chính phủ Đã đã mười chín năm kể từ khi Đạo Luật được thông qua và DC tiếp tục trấn an người dân và du khách rằng DC là một thành phố hòa nhập và sẵn sàng hình thành và hỗ trợ cộng đồng người nhập cư sôi nổi đang sống, làm việc và ghé thăm DC.

Văn Phòng Nhân Quyền·DC tự hào là nơi cung cấp Chương Trình Tiếp Cận Ngôn Ngữ (Chương Trình) và là cơ quan được giao nhiệm vụ thi hành và thực hiện Đạo Luật Tiếp Cận Ngôn Ngữ DC. Chương trình đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và nguồn trợ giúp về ngôn ngữ cho 63 cơ quan chính phủ cũng như các tổ chức được tài trợ.

Với vai trò là một chương trình thực thi và tuân thủ, Chương Trình đã đi đầu trong việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, thông qua các khóa đào tạo về tuân thủ tiếp cận ngôn ngữ, các phương pháp hay nhất về tiếp cận ngôn ngữ cho tất cả các bên liên quan về tiếp cận ngôn ngữ.

Là một phần trong sứ mệnh của OHR, chúng tôi cam kết cải thiện và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của quyền công dân giúp trao quyền cho cộng đồng không có tiếng nói và duy trì tinh thần sôi nổi của thành phố chúng ta. Đây là lý do tại sao—nhân dịp kỷ niệm 19 năm LAA được thông qua—Chương Trình Tiếp Cận Ngôn Ngữ của OHR đã phát động một chiến dịch nâng cao nhận thức về tiếp cận ngôn ngữ trên toàn thành phố bao gồm các quảng bá trên khắp hệ thống giao thông công cộng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cam kết tăng cường các hoạt động và chính sách tạo môi trường chào đón người nhập cư và tối đa hóa cơ hội của họ để tiếp cận sự thịnh vượng ngày càng tăng của thành phố.

Với tư cách là Giám Đốc Chương Trình Tiếp Cận Ngôn Ngữ tại Văn Phòng Nhân Quyền và thay mặt nhóm, tôi tự hào được gọi là cư dân DC của một thành phố hàng đầu quốc gia đã thúc đẩy, chấp nhận và thực hiện các chính sách Tiếp Cận Ngôn Ngữ toàn diện giúp tất cả cư dân tiếp cận các dịch vụ mà họ cần để trở thành thành viên tham gia đầy đủ của cộng đồng.

 

Rosa Carrillo

Giám Đốc Chương Trình Tiếp Cận Ngôn Ngữ

Priscilla Mendizabal

Chuyên Viên Phân Tích Chương Trình Tiếp Cận Ngôn Ngữ

Alkindi Kadir

Chuyên Gia Hỗ Trợ Chương Trình Tiếp Cận Ngôn Ngữ