Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ohr

Office of Human Rights
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Lời gửi của Giám Đốc OHR tháng 11 năm 2022 (Vietnamese)

Monday, November 28, 2022

Kính gửi các Cư Dân, Hàng Xóm, và Bạn Bè:

Tháng 11 đánh dấu một thời điểm đặc biệt trong năm: thời điểm để ghi nhớ tất cả những gì cần biết ơn.  Thông thường, chúng ta tập trung vào những khía cạnh tiêu cực trong cuộc sống hoặc cộng đồng của mình mà quên đánh giá cao những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mà chúng ta có xu hướng coi đó là điều hiển nhiên. Một trong những điều tôi muốn nhấn mạnh trong năm nay là việc thông qua Đạo Luật Nhân Quyền năm 1977 (HRA) của D.C.

Trong 45 năm qua, HRA đã và tiếp tục là một trong những luật nhân quyền toàn diện nhất trên toàn quốc. Luật pháp quy định các biện pháp bảo vệ trong các lĩnh vực cơ sở giáo dục, việc làm, nhà ở, các cơ sở công cộng và các dịch vụ của chính phủ, đồng thời nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên 23 đặc điểm được bảo vệ đối với những người sống, làm việc hoặc đến thăm DC.

Vào ngày 1 tháng 10, chúng tôi đã mở rộng các biện pháp bảo vệ đó khi Đạo Luật Sửa Đổi Nâng Cao Quyền Con Người (A24-491) có hiệu lực. Ba khía cạnh chính của dự luật này bao gồm: 1) bổ sung cụ thể các nhà thầu độc lập vào định nghĩa về “nhân viên” do HRA đề cập; 2) thêm tình trạng vô gia cư như một đặc điểm được bảo vệ trên tất cả bốn lĩnh vực thực thi; và 3) xác định lại và mở rộng định nghĩa về môi trường làm việc thù địch.

Ngoài ra, Đạo Luật Ủy Quyền Niêm Phong Hồ Sơ Trục Xuất và Công Bằng trong Hợp Đồng Thuê Nhà năm 2022 (A24-357) có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10. Các khía cạnh chính của dự luật liên quan đến OHR bao gồm: 1) bổ sung hồ sơ trục xuất được niêm phong như một đặc điểm được bảo vệ trong nhà ở và yêu cầu chủ nhà tuân thủ các quy định khác nhau liên quan đến sàng lọc người thuê nhà; và 2) xác định rõ ràng một số hành vi nhất định là một hình thức của nguồn gốc phân biệt đối xử về thu nhập.

Chúng tôi đang nỗ lực để cung cấp thông tin bổ sung về những thay đổi này vào cuối tháng 11 và tôi khuyến khích quý vị theo dõi chúng tôi trên Twitter, Facebook và Instagram để quý vị có thông tin cập nhật nhất.

Khi chúng ta tiếp tục kỷ niệm 45 năm HRA, chúng tôi cũng muốn nhắc quý vị rằng Dạ Tiệc Thường Niên của Ủy Ban về Nhân Quyền năm 2022 của chúng tôi sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng 12 tại Metropolitan Square. Chủ đề của năm nay là “Tôn Vinh Lãnh Đạo Xuất Sắc tại Ngã Tư Giới Tính và Nhân Quyền.” Quý vị có thể đăng ký tham dự dạ tiệc tại đây. Chúng tôi sẽ trao ba giải thưởng trong năm nay bao gồm Giải Thưởng Nhân Đạo Cornelius R. “Neil” Alexander, Giải Thưởng Nhà Lãnh Đạo Nhân Quyền Mới Nổi và phần bổ sung mới nhất, Giải Thưởng Cộng Đồng.  Giải thưởng Nhân Đạo công nhận những nỗ lực và thành tích của một cá nhân trong DC, người thể hiện tinh thần bất khuất của cựu Trưởng Ban Xem Xét Điều Trần nổi tiếng của Ủy Ban. Giải thưởng Lãnh Đạo Mới Nổi được trao cho một cá nhân ở DC, từ 30 tuổi trở xuống, đang nổi lên là một nhà lãnh đạo và thể hiện được khả năng lãnh đạo xuất sắc trong việc nâng cao nhận thức về nhân quyền. Giải thưởng cộng đồng được trao cho một tổ chức ở DC đang nổi lên như một tổ chức lãnh đạo trong việc bảo vệ và thúc đẩy một hoặc nhiều đặc điểm trong số 23 đặc điểm được bảo vệ hoặc các vấn đề dân quyền khác.

Chúng tôi mong muốn được tôn vinh những đóng góp của những người được trao giải năm nay và tiếp tục tôn vinh di sản và truyền thống bảo vệ nhân quyền và quyền công dân.

Trân trọng cảm ơn,

Hnin Khaing