Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ohr

Office of Human Rights
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Nhân Viên Giúp Việc Hiện Được Bảo Vệ Khỏi Hành Vi Phân Biệt Đối Xử Theo Đạo Luật Nhân Quyền DC Bắt Đầu Từ Ngày 1 tháng 10 năm 2023 (Vietnamese)

Tuesday, October 10, 2023

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TỨC THÌ:

Ngày 29 tháng 9 năm 2023

LIÊN HỆ:

James Yu (OHR) - (202) 227-1681; [email protected]

 

Nhân Viên Giúp Việc Hiện Được Bảo Vệ Khỏi Hành Vi Phân Biệt Đối Xử Theo Đạo Luật Nhân Quyền DC Bắt Đầu Từ Ngày 1 tháng 10 năm 2023

Văn Phòng Nhân Quyền DC giờ đảm bảo các hình thức bảo vệ nhân viên bằng cách chấp nhận khiếu nại

 

(WASHINGTON, DC) - Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2023, nhân viên giúp việc được bảo vệ theo Đạo Luật Nhân Quyền DC (DCHRA, DC Human Rights Act) cùng với sự thông qua Đạo Luật Sửa Đổi Quyền Việc Làm Của Nhân Viên Giúp Việc năm 2022 (“Đạo Luật”). Đạo Luật đảm bảo rằng tất cả nhân viên giúp việc ở DC đều được hưởng các quyền và sự bảo vệ giống như những người lao động trong các ngành nghề khác, và những nhân viên giúp việc giờ đây có thể gửi khiếu nại về phân biệt đối xử lên Văn Phòng Nhân Quyền DC (OHR) nếu họ nhận thấy quyền của mình bị vi phạm trong quá trình làm việc.

 

Nhân Viên Giúp Việc được định nghĩa là (các) nhân viên cung cấp các dịch vụ để lấy tiền thù lao tại nhà riêng. Nhân viên giúp việc có thể bao gồm những người thường xuyên cung cấp dịch vụ trông trẻ tại nhà như bảo mẫu; chăm sóc người cao tuổi như nhân viên điều dưỡng hoặc nhân viên giúp việc tại nhà khác; các dịch vụ dọn dẹp; nấu ăn hoặc chuẩn bị thức ăn; và các dịch vụ gia đình liên quan khác. Định nghĩa không bao gồm các thành viên trong gia đình; những nhân viên thực hiện sửa chữa trong hộ gia đình như xây dựng hoặc sửa chữa đường ống nước; nhân viên chăm sóc thú cưng; hoặc những người cung cấp các dịch vụ không thường xuyên hoặc chỉ cung cấp khi cần thiết.

 

Đạo Luật sửa đổi định nghĩa về chủ lao động để bao gồm những người sử dụng nhân viên giúp việc trong hộ gia đình của họ, đảm bảo rằng những nhân viên giúp việc được bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử dựa trên bất cứ đặc điểm được bảo vệ nào theo công việc trong số 18 đặc điểm được bảo vệđược bảo đảm theo việc làm. Các hành động phân biệt đối xử bao gồm không thuê ai đó, bắt buộc người lao động phải làm việc trong môi trường làm việc thù địch, bao gồm quấy rối tình dục và trả thù vì đã nộp đơn khiếu nại lên OHR.

 

DCHRA yêu cầu mọi chủ lao đồng đều phải đăng thông báo về các quyền của nhân viên của họ theo DCHRA. Vì không thể hoặc không muốn đăng các thông báo ở nhà riêng, chủ lao động có thể cung cấp cho (những) nhân viên giúp việc của họ một bản sao của thông báo thay vì đăng nó.

Có thể tìm thấy Áp phích Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng của OHR tại đây.

 

Để có một cái nhìn sâu sắc về những biện pháp bảo vệ nhân viên giúp việc mới này, xin hãy xem các nguồn hỗ trợ của chúng tôi tại đây.

 

###

 

Về Văn Phòng Nhân Quyền DC

 

Văn Phòng Nhân Quyền DC (OHR) được thành lập để xóa bỏ sự phân biệt đối xử, tăng cường cơ hội bình đẳng và bảo vệ nhân quyền cho những người sinh sống, làm việc hoặc ghé thăm DC. Cơ quan thi hành luật pháp về nhân quyền địa phương và liên bang, bao gồm Đạo Luật Nhân Quyền DC, bằng cách cung cấp một quy trình pháp lý cho những người tin rằng họ đã bị phân biệt đối xử. OHR cũng chủ động thi hành nhân quyền tại DC thông qua Hoạt Động Điều Tra của Giám Đốc, cho phép họ xác định và điều tra các phương pháp và chính sách có thể phân biệt đối xử.