Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ohr

Office of Human Rights
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Tháng 4 là Tháng Tiếp Cận Ngôn Ngữ!

Văn Phòng Nhân Quyền DC | Số XXXVVI | Tháng 4 năm 2022

 

Tháng 4 là Tháng Tiếp Cận Ngôn Ngữ!

Cảm ơn bạn đã kỷ niệm Tháng tiếp cận ngôn ngữ với tôi vào tháng 4 này! Đạo luật Tiếp cận Ngôn ngữ (LAA) đã được thông qua vào ngày 21 tháng 4 năm 2004. Tôi có vinh dự được chứng kiến ​​sự ra đời và tác động lâu dài của LAA, một trong những đạo luật công bằng và toàn diện nhất của DC. Là một phần trong công việc của Thị trưởng Bowser hướng tới một chính phủ đa dạng, công bằng và hòa đồng, Đạo luật đã tạo ra cho nhóm Người Có Trình Độ Tiếng Anh Hạn Chế (LEP) và Người Không Thạo Tiếng Anh (NEP) của DC một phương thức để giao tiếp với chính quyền DC và tiếp cận cách dịch vụ xã hội có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

 

Chương Trình Tiếp Cận Ngôn Ngữ của OHR đã đi đầu trong việc đóng vai trò là liên lạc viên giữa các bên liên quan và chính phủ DC để hỗ trợ các nhu cầu của cộng đồng LEP / NEP còn chịu nhiều thiệt thòi. Chương trình cho phép cư dân, người làm và du khách của DC nhận được đầy đủ thông tin và dịch vụ từ chính phủ DC, bất kể họ nói ngôn ngữ nào. Phạm vi của chương trình bao gồm tất cả các cơ quan của DC có liên hệ với công chúng và cung cấp các hoạt động và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất cho các cơ quan này trong lĩnh vực thông dịch và biên dịch để phục vụ tốt nhất cho những khách hàng là LEP / NEP. Cam kết và hỗ trợ của chúng tôi đã củng cố việc thực hiện các chương trình tiếp cận ngôn ngữ, cải thiện và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tiếp cận ngôn ngữ như một quyền chính đáng của người dân, tiếp thêm sức mạnh cho nhóm cộng đồng không có tiếng nói – và cũng chính cộng đồng này là nhóm người giữ nhiệt huyết và sự sôi động cho thành phố chúng ta.

 

 

Trân trọng,

Rosa Carrillo

Giám Đốc Chương Trình Tiếp Cận Ngôn Ngữ

 

Đánh Giá Việc Thực Thi Đạo Luật Tiếp Cận Ngôn Ngữ Năm Tài Khóa 2021

Dưới đây là bản tóm tắt các dữ liệu sẽ được xuất bản trong Đánh Giá Việc Thực Thi Đạo Luật Tiếp Cận Ngôn Ngữ Năm Tài Khóa 2021. Các con số cho thấy rõ đã có rất nhiều nỗ lực để đảm bảo Tiếp cận Ngôn ngữ cho người dân, người làm và du khách DC trong năm tài khóa 2021!

 

Ngợi Khen Cơ Quan Chính Quyền Dc Trong Việc Thi Hành Đạo Luật Tiếp Cận Ngôn Ngữ

Một cách khác mà chúng tôi muốn kỷ niệm Tháng Tiếp cận Ngôn ngữ là ngợi khen một số việc mà các cơ quan của DC đã thực hiện trong lĩnh vực tiếp cận ngôn ngữ. Đọc bên dưới để tìm hiểu thêm

 

Sở Lão Khoa và Sinh Hoạt Cộng Đồng (DACL)

Cuộc Họp Bằng Tiếng Tây Ban Nha về Kết Nối Vật Nuôi và Người Cao Tuổi

Vào ngày 11 tháng 5 năm 2021, Nhân Viên HRA, DACL, và khoảng 20 người cao tuổi của Vida đã tham gia vào một sự kiện Kết Nối Vật Nuôi và Người Cao Tuổi trực tuyến sử dụng nền tảng Zoom. Sự kiện này được thực hiện bằng Tiếng Tây Ban Nha bởi nhân viên HRA nói Tiếng Tây Ban Nha và giới thiệu Người Cao Tuổi của Vida với nhiều loại động vật đồng hành, bao gồm cả chó, mèo và gà. Chương Trình Kết Nối Vật Nuôi và Người Cao Tuổi được thiết kế với sự hợp tác của Liên Minh Giải Cứu Nhân Đạo nhằm giảm bớt sự cô lập trong xã hội bằng cách thu hút người lớn tuổi đến với cộng đồng của họ vì tình yêu chung đối với vật nuôi.

 

Sở Y Tế DC (DC Health)

Phiên Thông Tin Truyền Hình và Các Cuộc Họp Cộng Đồng về COVID-19/Vi-rút Corona

DC Health đã hợp tác với ba văn phòng dịch vụ trợ giúp chủng tộc của Thị Trưởng: Văn Phòng Các Vấn Đề về Người La-tinh (MOLA), Các Vấn Đề về Người Châu Phi (MOAA), và Các Vấn Đề về Người gốc Á Châu và Đảo Thái Bình Dương (MOAPIA) cũng như Văn Phòng Điều Hành của Thị Trưởng (EOM) và Các trường Công Lập DC (DCPS) để tiến hành các cuộc họp cộng đồng trên web để cung cấp phương thức tiếp cận công bằng với thông tin cho người dân Trình Độ Tiếng Anh Hạn Chế (LEP) hoặc Không Thành Thạo Tiếng Anh (NEP) về các địa điểm xét nghiệm COVID-19/Vi-rút Corona cũng như các biện pháp phòng ngừa.

 

DC Health cũng đã tổ chức sáu cuộc phỏng vấn trên truyền hình với Telemundo để thông báo cho cộng đồng LEP/NEP nói Tiếng Tây Ban Nha về việc tiếp cận thuốc HIV, Sáng Kiến Triển Khai Quyền Lợi Dược Phẩm, Phòng Ngừa và điều trị COVID-19/Vi-rút Corona. Những sự kiện cung cấp thông tin này cho phép cư dân của DC với nguồn gốc đa dạng tìm hiểu về phản ứng đại dịch đang thay đổi nhanh chóng vào thời điểm mà các thông tin cập nhật là quan trọng nhất.

 

Sở Dịch Vụ Việc Làm (DOES)

Trang Web DOES “en español”

Trang web này cho phép khách hàng nói Tiếng Tây Ban Nha truy cập thông tin về các chương trình và dịch vụ của DOES bằng Tiếng Tây Ban Nha. DOES “en español” trở thành trang web của chính phủ Tây Ban Nha đầy đủ dịch vụ đầu tiên ở DC và là trang web đầu tiên của cơ quan lực lượng lao động quốc gia bằng Tiếng Tây Ban Nha. Các cá nhân nói Tiếng Tây Ban Nha có thể truy cập thông tin về các chương trình và dịch vụ của cơ quan (chẳng hạn như UI, Wage-Hour, MBSYEP), thông cáo báo chí, thống kê lao động và các chương trình khác.

 

 

 

Sở Cảnh Sát Thành Phố (MPD)

Cài Đặt Ứng Dụng Giải Pháp Đường Dây Trợ Giúp Ngôn Ngữ

MPD đã thực hiện thành công việc cài đặt ứng dụng di động Giải Pháp Đường Dây Trợ Giúp Ngôn Ngữ trên tất cả điện thoại của viên chức. Với việc các viên chức giúp đỡ những người thuộc những cộng đồng đa dạng trên khắp thành phố, hành động này xóa bỏ thêm một rào cản giao tiếp.