ohr

Office of Human Rights
 

DC Agency Top Menu


-A +A
Bookmark and Share

Chính Quyền DC nói tiếng Việt

Last Date:


Details: 

Quí vị có biết 10 năm trước, DC đã thông qua “Đạo Luật Tiếp Cận Ngôn Ngữ” cho quí vị quyền được nhận các dịch vụ và thông tin của chính phủ bằng ngôn ngữ của quí vị?

Cùng chúng tôi kỷ niệm 10 năm ‘Luật Tiếp Cận Ngôn Ngữ’ ở Hoa Thịnh Đốn

Thứ Bảy, 21 tháng Sáu năm 2014

Thảo Luận Nhóm Nhỏ về Luật Tiếp Cận Ngôn Ngữ

10 giờ sáng tới 1:30 chiều: Thảo Luận và Ăn Trưa [miễn phí – phải đăng ký trước]

Chia sẻ kinh nghiệm của quí vị về Luật Tiếp Cận Ngôn Ngữ

Tìm hiểu về quyền của quí vị

Ảnh hưởng tới việc chính quyền phục vụ quí vị bằng ngôn ngữ của quí vị

Đăng ký trước để tham gia hội thoại cộng đồng và ăn trưa: http://bit.ly/1o0JVo8

Hội Chợ Các Nguồn Lực

1:30 – 4:00 chiều [mở cửa cho công chúng – miễn phí]

Dịch Vụ Cộng Đồng và Chính Phủ

Kiểm Tra Sức Khỏe

Các Trò Chơi

Các Hoạt Động cho Trẻ Em

Quà Tặng

Giải Trí

 

Trung Tâm Giải Trí Raymond

3725 10th St NW, Washington, DC 20010

[cách trạm Metro Georgia Ave/Petworth 3 dãy phố]

Xe buýt: 60, 62, 63, 64, 70, 71,79, H8

Đăng ký trước để tham gia hội thoại cộng đồng và ăn trưa: http://bit.ly/1o0JVo8.  Nếu quí vị cần thu xếp hợp lý, thông dịch, hoặc muốn phúc đáp qua điện thoại, xin gọi 202-727-0892 hoặc gửi thư điện tử tới  [email protected] trước ngày 19 tháng Sáu.